scania_r_144_ja_sorapuoliperavaunu myyty vko. 35/2012
scania_r_144_ja_sorapuoliperavaunu myyty vko. 35/2012
Lisätty: 7 Syyskuu 2012
(kansiossa: myyty)